Er du mistenkt for fusk ved UiO?

En student som er mistenkt for fusk ved UiO.

Om du er mistenkt for fusk ved UiO, Universitetet i Oslo, har du rett på gratis advokatbistand om du på grunn av mistanken risikerer å bli utestengt fra studiene. I denne artikkelen finner du de viktigste rettighetene for deg som studerer ved UiO og som er mistenkt for fusk.

Gratis advokatbistand ved mistanke om fusk på UiO

Studenter ved UiO har rett til å få sine advokatutgifter dekket av UiO dersom de på grunn av mistanke om fusk risikerer både annullering av eksamen men også utestengelse. Denne rettigheten følger av Universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 4-8 femte ledd.

Rett til gratis advokat gjelder dessverre ikke i saker som bare gjelder annullering av eksamen eller prøve på grunn av mistanke om fusk. Det er kun i de tilfeller studenten også risikerer utestengelse fra studiene hvor UiO dekker studentens advokatutgifter. 

Det er i de tilfeller hvor fakultetet oversender saken til UiO sin nemnd for studentsaker for å fatte vedtak at studenten har rett til å få sine saksutgifter dekket av UiO. Det innebærer at studenten normalt ikke har rett til gratis advokatbistand i sakens innledende fase, der hvor fakultetet undersøker mistanken om fusk som har oppstått. 

Dersom sak om utestengelse først er reist har studenten rett til å få dekket sine rimelige og nødvendige utgifter ved saken. Det er derfor fordelaktig å velge en advokat med kompetanse og erfaring innen sakstypen for å få god hjelp innenfor denne begrensningen. 

UiO dekker advokatutgifter fra sak er reist for UiO sin nemnd for studentsaker, klage på eventuelt vedtak fra UiO sin nemnd for studentsaker, klage til nasjonalt klageorgan Felles klagenemnd og til sist én domstolsprøving av vedtaket for tingretten. 

Hos studenthjelpen.no kan du få den advokatbistanden du trenger i denne forbindelse, og vi vil sørge for at din rettsikkerhet er ivaretatt – kostnadsfritt og risikofritt.

Rettigheter under saksbehandling av mistanke om fusk ved UiO

 • UiO sine ansatte har taushetsplikt, og ingen flere enn de som er strengt nødvendig for å behandle saken skal gjøres kjent med studentens identitet.
 • Studenten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig på etthvert trinn av saksbehandlingen, jf. forvaltningsloven § 12.
 • UiO betaler for slik advokatbistand fra det tidspunktet fakultetet reiser sak om utestengelse for UiO sin nemnd for studentsaker. 
 • Studenten og/eller advokaten har rett til innsyn alle sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18-20.
 • Studenten har rett til å uttale seg for fakultetet, både muntlig og/eller skriftlig. 
 • Studenten og/eller advokaten har rett på saksnotat og vedlegg som sendes til UiO sin nemnd for studentsaker for vurdering av sanksjon.
 • Studenten har rett til å påklage vedtak fra UiO sin nemnd for studentsaker. Klagen behandles da først av UiO sin nemnd for studentsaker, og om vedtaket opprettholdes sendes klagen videre til Felles klagenemnd som er det nasjonale klageorganet for saker om utestengelse. 
 • Dersom Felles klagenemnd opprettholder vedtaket fra UiO sin nemnd for studentsaker har studenten rett til å prøve vedtaket i tingretten, jf. Uhl. § 4-11.

Skikkethetsvurdering

Hva anses som juks eller fusk ved Universitetet i Oslo?

UiO har ingen nærmere definisjon av fusk i deres lokale studieforskrift – Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. 

På UiO sin internettside om fusk (https://www.uio.no/studier/eksamen/fusk/) fremgår følgende hovedtrekk pr. 27.04.23;

UiO henviser videre til emnebeskrivelsen for aktuell eksamen som angir hvilke hjelpemidler eller samarbeidsformer som er tillatt for aktuell eksamen. 

Ressurser for studenter som er mistenkt for fusk ved UiO

På våre nettsider finnes en rekke artikler som redegjør for den rettslige siden av det å være mistenkt for fusk. Her har vi videre samlet opp de mest sentrale ressursene som gjelder studenter ved UiO, om saken gjelder mistanke om fusk, utestengelse, skikkethetsvurdering eller annet. 

Artikkelen er skrevet 27.04.23, og studenter ved UiO oppfordres til å undersøke UiO sine egne nettsider for oppdatert informasjon for det tilfellet at denne artikkelen ikke er oppdatert med nylige endringer. 

Kontakt oss for gratis vurdering av saken

Studenthjelpen.no består av erfarne advokater med kompetanse innen saker om fusk. Det koster ingenting å kontakte oss, og vi kan bistå i prosessen om du er mistenkt for fusk ved UiO. Vi holder da også til i Oslo sentrum, så vi kan møtes ved våre kontorer om ønskelig. Vi behandler for øvrig alle henvendelser til oss fortrolig, og ingenting av det vi måtte få kjennskap til går videre til noen tredjepart uavhengig av om vi tar saken for studenten eller ikke. 

Kontakter du oss får du svar på hva vi kan hjelpe deg med, hvordan saken ligger an og om UiO vil dekke dine advokatutgifter. 

Les også: Mistenkt for fusk ved NTNU?

Hva anses som fusk eller juks ved UiO?

Ved UiO må man se hen til fagets emnebeskrivelse, eksamensoppgaven og UiO sine nettsider for å avgjøre hva som er fusk. Generelt er uriktig kildebruk, ulovlig hjelpemiddel og ulovlig samarbeid å anse som fusk ved UiO.

Hva er reaksjonen ved fusk eller juks ved UiO?

Studenter som blir funnet å ha fusket ved eksamen o.l. ved UiO risikerer opptil ett år utestengelse fra studiene i tillegg til å få eksamen annullert.

Bistår Studenthjelpen.no studenter ved UiO?

Studenthjelpen.no sine advokater bistår studenter som er mistenkt for fusk i hele landet, da også ved Universitetet i Oslo. Vi bistår og ved skikkethetsvurdering, bortvisning og andre studierelaterte saker.

Har studenter ved UiO rett på gratis advokat ved mistanke om juks eller fusk?

Studenter ved UiO har rett til gratis advokat iht. bestemmelsene i Universitets- og høyskoleloven. I korte trekk er dette når sak er reist for UiO sin nemnd for studentsaker, og saken dreier seg om utestengelse eller bortvisning på grunn av fusk eller annet.

Bør studenter mistenkt for fusk ved UiO engasjere advokat?

Studenter som risikerer utestengelse på grunn av mistanke om fusk bør alltid engasjere advokat. Dette er kostnadsfritt for studenten, innehar ingen risiko av noe slag og studenten får da faglig ekspertise i en vanskelig og krevende prosess som har stor betydning for studiefremtiden.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss