Skikkethetsvurdering

Universiteter og høyskoler kan utestenge studenter på bakgrunn av såkalt «skikkehetssvurdering». Slik utestengelse kan deles i to hovedkategorier, og det er utestengelse begrunnet i straffbare forhold og utestenging begrunnet i at studenten mangler de nødvendige forutsetning for å kunne utøve yrket. Skikkethetsvurdering på grunn av straffbare forhold  Det følger av Universitets- og høyskoleloven § 4-9 … Fortsett å lese Skikkethetsvurdering