Eksamensjuks førte til utestengelse av student fra BI

En student ble utestengt fra BI grunnet eksamensjuks.

I desember 2013 var Isabel, da 20 år gammel, forberedt på å ta en viktig eksamen som en del av sitt studieløp ved BI. Hun la merke til noe uvanlig da hun ankom eksamenslokalet denne dagen: hennes medstudenter hadde ikke med seg den vanlige tillatte hjelpen, håndboken fra Norges Eiendomsmeglerforbund.

På grunn av sin dysleksi hadde Isabel fått innvilget spesielle tilretteleggelser, som inkluderte et eget eksamensrom hvor hun kunne bruke datamaskin og fikk litt ekstra tid til å levere eksamenen. Hun spurte eksamensvakten om hun kunne bruke håndboken, men han kunne ikke gi henne et klart svar. Faglæreren var heller ikke tilgjengelig for studenter med tilrettelegging før senere.

Anklaget for mobilbruk under eksamen? Slik håndterer du saken

Etter en stund bestemte Isabel seg for å rive ut sidene fra håndboken som inneholdt lover og regler, da hun hadde hørt at disse var tillatt. Disse sidene ble lagt sammen med hennes andre hjelpemidler. Noen timer senere kom faglæreren inn i rommet og begynte å bla gjennom Isabels materiale. Da han så sidene fra håndboken, bad han henne om å følge med ut på gangen. Der ble hun konfrontert med anklager om juks.

Det beskrevne hendelsesforløpet er dokumentert i flere av BI’s saksdokumenter, uten at skolen har tilbakevist påstandene. Isabel, nesten ti år senere, beskriver følelsen av å føle seg liten og stigmatisert som juksemaker.

Hvordan unngå plagiat på eksamen: en guide til kildebruk og kildehenvisning

Henrik Stølen, kommunikasjonsrådgiver ved BI, uttrykker forståelse for at saker om eksamensjuks og utestengelse er vanskelige for de involverte, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere og viser til tingrettens dom.

Advokat Halfdan Mellbye mener at studenter ofte blir behandlet for strengt når de er mistenkt for fusk på eksamen og at reaksjonene er uforholdsmessig harde. Han argumenterer for at institusjonene bør fokusere på å gi studentene bedre veiledning og støtte i stedet for å kaste dem ut.

Hvor lang tid tar det å behandle en mistanke om juks på eksamen?

Mellbye sammenligner studenters feilvurderinger med feil i arbeidslivet og hevder at studenter får mindre støtte og mulighet til å lære av sine feil. Han mener det ville være mer hensiktsmessig å kalle inn studentene til møter og nøye forklare reglene, i stedet for å utvise dem.

Isabel fullførte eksamen, til tross for juksanklagene. Hun tok kontakt med BI og forsøkte å forklare situasjonen etter hun ble mistenkt for fusk, men det førte ikke til noen endring. Etter noen uker mottok hun beskjed om at hun var utestengt i to semestre, noe som tilsvarer et helt år.

Student ble utestengt etter selvplagiat ved HINN

Isabel klagde på avgjørelsen, men uten suksess. Hennes eneste gjenværende mulighet var å ta saken til retten. Hun følte det var urettferdig å bli utestengt og ønsket å kjempe for sin sak. Heldigvis hadde hun støtte fra sin familie.

Isabels far støttet henne gjennom hele prosessen, men Isabel vant ikke saken i Oslo tingrett. Hun følte at hennes forklaring ikke ble hørt eller tatt på alvor.

Det er blitt identifisert minst 25 juksesaker som har blitt behandlet i rettssystemet siden 2013, og nesten alle har endt med seier for staten. Dette har ført til en følelse av maktesløshet blant studenter og deres forsvarere.

Isabel valgte å ikke anke dommen, da det ville medført store økonomiske kostnader. Studenter som tar slike saker til retten, får bare dekket kostnadene for tingretten. Hvis staten anker, må studenten dekke saksomkostningene selv, noe som kan føre til betydelig gjeld.

Medvirket til fusk på eksamen? Dette kan være konsekvensene

Jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo mener at mange av dommene i juksesaker er basert på feilaktige fakta og at domstolene har gjort kritiske feil i noen av sakene. Han påpeker at troen på autoriteter preger hele saksbehandlingen, også i domstolene, og at dette er et problem for rettssikkerheten i utdanningssektoren.

Selv om Isabel ikke vant saken, har hun forsøkt å legge den bak seg. Opplevelsen påvirket henne sterkt, og hun er ikke lenger sikker på om hun ønsker å forfølge karrieren som eiendomsmegler, til tross for at hun bare mangler noen få eksamener for å fullføre graden. Hun har begynt på ny utdanning og jobber i dag som støttepedagog i en barnehage. Isabel ser tilbake på hendelsen med ubehag, men deler sin historie offentlig i håp om at andre studenter ikke skal oppleve det samme.

Saken ble først omtalt av VG.

Trenger du advokatbistand i en sak som omhandler fusk? Les mer om det her

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss