Advokatbistand ved fusk i Oslo

Advokat som bistår en student som er mistenkt for fusk i Oslo.

Dersom du studerer ved UiO eller Oslomet i Oslo og er mistenkt for fusk kan du kontakte Studenthjelpen.no for advokatbistand. Vi har lang og bred erfaring med saker om fusk. Studenter som pga. fusk eller annet risikerer utestengelse har rett på å få sine advokatutgifter dekket av studieinstitusjonen. 

Studenthjelpen.no har kontor i Oslo

Studenthjelpen.no har kontor i Oslo, men vi bistår studenter over hele landet. For studenter ved UiO eller Oslomet er det gangavstand fra vårt kontor. Dette er fordelaktig i de tilfeller studieinstitusjonen aksepterer muntlig oppmøte for klagenemnda som behandler saker om fusk og utestengelse. Da kan vi nemlig bli med på møtet sammen med studenten. I andre tilfeller dekker studieinstitusjonen også reise fra Oslo og til stedet hvor klagenemnda behandler saken. Her er praksis litt ulik fra sted til sted, og det er noe advokaten avklarer med studenten og studieinstitusjonen innledningsvis i oppdraget. 

Uansett er det fortsatt mange som synes personlig møte med sin advokat er best, og da er det kjekt for studenter ved UiO og Oslomet å vite at vi gjennomfører vår møtevirksomhet i Oslo sentrum.

Mistenkt for fusk ved BI?

Studenthjelpen.no bistår i saker over hele landet

Selv om studenthjelpen.no holder til i Oslo så bistår vi studenter over hele landet. Det er flere årsaker til at vi kan gjøre dette. For det første er det ikke slik at alle av landets studieinstitusjoner aksepterer muntlig fremmøte for klagenemnda som behandler saken. Enkelte baserer seg på kun skriftlig behandling. Da har det ingenting å si for saken hvor hhv. student og advokat befinner seg. Andre ganger ligger studiestedet slik til at studieinstitusjonen dekker reise fra Oslo og til studiestedet. For det tredje er videokonferanser blitt svært vanlig og akseptert etter at studieinstitusjonen måtte løse møtevirksomheten slik under covid-19 pandemien. Det er derfor sjelden eller aldri noen ulempe å engasjere advokat i Oslo, selv om studiestedet ligger i annen kant av landet.

Advokatbistanden er gratis for studenten

Det følger av universitets og høyskoleloven § 4-8 femte ledd at studenter skal få dekket sine rimelige og nødvendige utgifter til advokat i saker som medfører risiko for utestengelse. Dette er en viktig rettssikkerhetsgaranti, for advokatbistand er kostbart – og studenter er vanligvis ikke en gruppe som har den sterkeste økonomien. Derfor har staten lagt det opp slik at studieinstitusjonene dekker advokatutgiftene i saker der hvor studenter risikerer å bli utestengt, for eksempel på grunn av mistanke om fusk eller juks. Våre advokater sender faktura direkte til studieinstitusjonene og studentene – våre klienter – får ingen egenandel eller annet. 

Mistenkt for fusk ved OsloMet?

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering

Ta gjerne kontakt med oss om du tror du kan ha behov for bistand i sak med ditt universitet eller din høyskole. Vi har lang erfaring med saker som omhandler at studenten er mistenkt for fusk, og vil raskt og effektivt kunne vurdere saken din, herunder hva vi kan hjelpe deg med og hva utfallet ligger an til å bli.

Les også: Er du mistenkt for fusk ved UiO?

Hvor holder studenthjelpen.no til?

Studenthjelpen.no holder til i Oslo, men våre advokater tar saker om mistanke om fusk i hele Norge.

Er studenthjelpen.no gratis?

Våre advokater arbeider ikke gratis, men arbeidet som gjøres for studenter som er utestengt eller som risikerer å bli det faktureres til studieinstitusjonene. Det er derimot gratis å ta kontakt med oss for å sjekke om det er noe vi kan bistå med.

Hva er studenthjelpen.no?

Studenthjelpen.no er en ressursside hvor studenter kan lese og lære om hva det innebærer å være mistenkt for fusk. I tillegg kan studentene på en enkel måte komme i kontakt med våre spesialiserte advokater som bistår studentene om ønskelig.

Hvor kan jeg få hjelp ved mistanke om fusk i Oslo?

Om du er mistenkt for fusk i Oslo-området kan du kontakte studenthjelpen.no for rådgivning og advokatbistand. Det er uforpliktende å kontakte oss.

Hvor kan jeg få hjelp om jeg er utestengt i Oslo?

Om du allerede er utestengt ved en studieinstitusjon i Oslo kan du fortsatt på gratis advokatbistand til å påklage vedtaket så lenge du fortsatt har klageinteressen i behold.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss