Erstatning for urettmessig utestengelse

Dersom man er blitt urettmessig utestengt fra studiene og av den grunn blir forsinket ut i arbeidslivet kan man kreve erstatning for det økonomiske tapet dette har...

Les mer
Trenger du advokatbistand?

Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  X
  Kontakt oss