Advokatutgifter ved utestengelse

I saker hvor studenten risikerer utestengelse vil studenten ha rett til å få sine advokatutgifter dekket fra det tidspunkt hvor saken sendes over til Nemnd for studentsaker for avgjørelse. Denne retten gjelder i hele den forvaltningsrettslige siden av saksbehandlingen, dvs. også påklaging av vedtaket til klageorganet Felles klagenemnd.

Dersom studenten etter dette ønsker å bestride vedtak fra Felles klagenemnd dekker også utdanningsinstitusjonen kostnadene for et søksmål ved tingretten.

Vi kjenner til reglene rundt dette og vil straks avklare for studenten om vedkommende vil kunne få advokatbistand vederlagsfritt.

Ta gjerne kontakt om du ønsker en uforpliktende vurdering av din sak og om du har rett på sakskostnadene dekket.

Advokatutgifter i andre tilfeller

Vi tilbyr hjelp også i andre tilfeller. Det kan for eksempel være at studenten ønsker hjelp allerede mens saken behandles av sekreteriatet til Nemnd for studentsaker. I slike tilfeller tilbys studenten bistand til kr 2390,- eks mva pr. time, og vi kan også tilby fastpris dersom det er ønskelig.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss