Gratis advokat i fuskesaker

En student som får gratis hjelp fra en advokat i en av mange fuskesaker

Dersom du er mistenkt for fusk ved gjennomføring av eksamen, arbeidskrav eller annen tellende oppgave kan du ha rett til gratis advokatbistand. Rett til bistand har du i kraft av Universitets- og høgskoleloven. Rett til gratis advokat gjelder i de saker hvor du risikerer utestengelse.

Hvorfor det er gratis med advokat i saker om utestengelse

Dersom du risikerer utestengelse innebærer det at du risikerer å tape din rett til å studere i opptil et år. Dette er en straffpreget reaksjon på et forhold som har funnet sted ved eksamen, prøve oppgave eller annen karaktergivende prestasjon. Utestengelse kan da innebære at du blir opptil ett år forsinket i dine studier, noen ganger enda mer. Dette vil for de aller fleste også utgjøre et økonomisk tap fordi en kommer opptil ett år senere ut i arbeidslivet. I tillegg mister studenten «kullet» sitt og må studere videre med årskullet som kommer etter. Dette er for mange kanskje det største tapet, da en rett og slett mister muligheten til å faktisk studere med studievennene sine. Rett til utdanningsstøtte fra Lånekassen blir berørt, og kanskje berører det også bostedet om en har studentleilighet. Det er med andre ord en dramatisk situasjon for den studenten som blir mistenkt for fusk, og enda mer dramatisk om mistanken ender opp i for eksempel ett år med utstengelse. 

Dette har lovgiver sett, og det er derfor lovfestet rett til kostnadsfri advokat i Universitets- og høyskoleloven § 4-8 femte ledd, som lyder;

«Kandidaten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson fra sak om bortvisning eller utestenging er reist, eventuelt fra skriftlig advarsel etter første ledd er gitt. Utgiftene til dette dekkes av institusjonen,…»

Mistenkt for juks ved UiT?

Hva advokaten gjør i en sak om fusk

Advokater jobber for sine klienter. Når du engasjerer advokat i en sak om fusk blir du klient, og advokaten søker da å hjelpe deg med best mulig saksutfall. Det innebærer for det første at vi tar utgangspunkt i din forklaring, din side av saken. Vi hjelper med å avdekke om det finnes beviser som kan underbygge din forklaring. Deretter skrives normalt brev hvor vi fremlegger saken i mer juridiske termer, og viser bl.a. til annen relevant lovgivning og rettspraksis. Behandlingen er skriftlig med mindre en også ønsker å ta ut søksmål. 

I tillegg til dette får du råd og veiledning relevant til din sak og situasjonen du har havnet opp i.

Du har rett på advokat ved bortvisning og skikkethetsvurdering

Dersom du har fått varsel om bortvisning kan du også ha rett på gratis advokat etter de samme regler som angitt over. Tilsvarende dersom det er reist skikkethetsvurdering mot deg. Ta kontakt for en uforliktende avklaring av dette.

Du kan kontakte oss om du er mistenkt for fusk

Dersom du er blitt mistenkt for fusk er du velkomment til å ta kontakt med oss. Det er uforpliktende og gratis å ta kontakt med oss på studenthjelpen.no. Vi avklarer raskt om du har rett på gratis advokat og hva vi eventuelt kan hjelpe med. Les mer om oss her.

Les også vår artikkel om erstatning for urettmessig utestengelse her

Når har du rett på gratis advokat?

Du har rett på gratis advokat dersom du er mistenkt for fusk, og du av den grunn også risikerer å bli utestengt fra dine studier. De fleste av landets studieinstitusjoner er blitt gode på å orientere studentene om dette når mistanke om fusk oppstår. Er du usikker på om du har rett til gratis advokat kan du kontakte oss, dette avdekker vi fort og uforpliktende.

Er hjelpen virkelig gratis?

Den er gratis for deg som student. Det er studieinstitusjonen som dekker utgiftene. Advokaten fakturerer studieinstitusjonen, og de dekker hva de anser som rimelig og nødvendig bistand. Som student betaler du ingenting da det heller ikke er noen egenandel.

Lønner det seg å bruke advokat?

Som student har du ingenting å tape på å bruke advokat om du er mistenkt for fusk. Vi har hjulpet mange studenter med frifinnelse og/eller redusert reaksjon, og vi tror ikke saksutfallet ville blitt slik uten vår bistand. I tillegg til dette kjenner vi prosessen, kan svare, veilede deg og trygge deg i det som er en vanskelig og uønsket situasjon.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss