Hvor lang tid tar det å behandle en mistanke om juks på eksamen?

En student som lurer på hvor lang tid tar det å behandle en mistanke om juks på eksamen.

Mistanke om juks på eksamen kan føre til store konsekvenser, inkludert annullering av eksamen og utestengelse fra studiestedet. Det er derfor essensielt å forstå forvaltningslovens regler for behandling av slike saker. I denne artikkelen gir vi deg en grundig forståelse av prosessen og tidsrammen for behandling av mistanke om eksamensjuks. Våre dyktige advokater står klare til å veilede deg gjennom din sak.

Forvaltningslovens regler

Mistanke om juks på eksamen kan lede til annullering av eksamen og utestengelse fra studiestedet.  Vedtak om annullering av eksamen og utestengelse fra studiestedet regnes som enkeltvedtak, og klagenemndene er derfor pålagt å følge forvaltningslovens saksbehandlingsregler. Felles klagenemd har i sin årsmelding fra 2021 fremhevet noen av disse reglene som særlig relevante i saker som omhandler annullering eller utestengelse på grunn av fusk.

Et sentralt punkt er at saken skal behandles uten ugrunnet opphold (forvaltningsloven § 11 a første ledd). Det skal også gis et foreløpig svar dersom saken forventes å ta «uforholdsmessig lang tid» å behandle (bestemmelsens andre ledd første punktum). Dette svaret skal redegjøre for hvorfor saken ikke kan behandles tidligere, og når man kan forvente et endelig svar, hvis mulig (andre ledd andre punktum).

Bestemmelsens tredje ledd pålegger klagenemnda å gi et foreløpig svar hvis en sak ikke er behandlet innen en måned etter mottakelse. Du kan lese mer om klagefrist ved vedtak om fusk på eksamen her.

Som student har du rett til å la deg bistå av advokat eller fullmektig gjennom hele klagebehandlingsprosessen (forvaltningsloven § 12 første ledd). Dette gir deg ekstra sikkerhet og støtte underveis. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale om din sak. 

Hvordan unngå plagiat på eksamen: en guide til kildebruk og kildehenvisning

Behandlingstiden

Saksbehandlingen anses i følge Felles klagenemd normalt for påbegynt når institusjonen er blitt klar over at det foreligger en mistanke om juks. Dette tidspunktet danner utgangspunktet for vurderingen dersom saksbehandlingstiden blir for lang (Felles klagenemd årsmelding 2021 s. 40). 

Du har rett til å få informasjon om tid og sted for behandling av din sak når saken din er mottatt av studiestedets klagenemd.

En forlenget saksbehandlingstid kan potensielt føre til bortfall av sanksjoner eller reduksjon av reaksjon. Det må gjøres en konkret vurdering av behandlingstiden i hver enkelt sak for å avgjøre om den har vært for lang. Det er altså ikke slik at man har etter en gitt tid kan slå fast at saksbehandlingstiden har vært for lang på generelt grunnlag. 

Den vanlige saksbehandlingstiden i fuskesaker er 15-16 måneder i følge sekretariatet for Felles klagenemd. Av dette utgjør behandlingstiden ved studiestedenes lokale klagenemd ca. 10 måneder, mens de resterende 5 – 6 månedene er snittet for behandlingstid i Felles klagenemd (Eva Tønnessen 2021). 

Det finnes to klagenemder i juksesaker; den første er klagenemda ved ditt eget studiested (førsteinstansen), og den andre er den nasjonale Felles klagenemd (andreinstansen). Vedtak fra den lokale klagenemda kan påklages til Felles klagenemd. På grunn av Felles klagenemds store saksmengde kan behandlingstiden bli lang når saken skal igjennom to instanser. Det er viktig at du sikrer dine rettigheter i denne prosessen og sikrer at du får en rettferdig behandling av din sak. Våre dyktige advokater er klar for å gi deg gode råd og veilede deg gjennom prosessen.

Anklaget for mobilbruk under eksamen? Slik håndterer du saken

Vi er her for å hjelpe deg

Håndteringen av en eksamensjuks-sak kan være en utmattende prosess, og utfallet kan være avgjørende for din fremtidige utdanning og karriere. Husk at du ikke trenger å navigere i dette komplekse juridiske farvannet alene. Vårt team av dedikerte og erfarne advokater står klare til å bistå deg.

Klagenemda og Felles klagenemd spiller en avgjørende rolle i å sikre at klagesaker i fuskesaker på eksamen blir behandlet på en rettferdig og korrekt måte. Ved å kjenne dine rettigheter og plikter i henhold til forvaltningsloven, kan du sikre at klagen din blir gitt en riktig vurdering og at dine interesser blir ivaretatt. Les mer om dine rettigheter ved mistanke om fusk på eksamen her.

Vi har lang erfaring med å representere studenter i fuskesaker, og vi kan sørge for at dine rettigheter blir beskyttet under hele prosessen. Vi forstår viktigheten av å håndtere slike saker med diskresjon og effektivitet. Vår tilnærming er alltid å arbeide tett sammen med deg, for å forstå din unike situasjon og å utvikle en skreddersydd strategi.

Hvis du står overfor anklager om eksamensjuks, eller har bekymringer om prosessen, er vi bare en telefonsamtale unna. Kontakt oss for en uforpliktende samtale om din sak. Husk, vi er her for å hjelpe deg.

Les også: Anklaget for å ha brukt jukselapp under eksamen? Dette må du vite

Vanlige spørsmål

Hva er de potensielle konsekvensene av å bli tatt for juks på eksamen?

Konsekvensene av juks på eksamen kan være annullering av eksamen og utestengelse fra studiestedet.

Hva er den typiske saksbehandlingstiden for fuskesaker?

Den typiske saksbehandlingstiden i fuskesaker er 15-16 måneder.

Hva skjer hvis saksbehandlingstiden blir for lang?

Hvis saksbehandlingstiden blir for lang, kan dette lede til bortfall av sanksjoner eller nedsettelse av reaksjon.

Hvilken rett har en student ved mistanke om juks?

Ved mistanke om juks har en student rett til å la seg bistå av en advokat eller fullmektig gjennom hele klagebehandlingsprosessen.

Kilder

Forvaltningsloven. https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/1967-02-10/%C2%A712

Tønnessen, E (2021, 13. desember). Klagesaker i kø, studenter venter 15 måneder på svar. Khrono. https://khrono.no/klagesaker-i-ko-studenter-venter-15-maneder-pa-svar/640365 (lest 30. juni 2023).

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss