Hvordan unngå plagiat på eksamen: en guide til kildebruk og kildehenvisning

En student som har rett kildebruk og kildehenvisning.

Akademisk integritet er en grunnleggende del av læring. Denne guiden tar sikte på å hjelpe studenter med å unngå plagiat på eksamen gjennom korrekt bruk av kilder og kildehenvisninger. Er du mistenkt for plagiat på eksamen? Ta kontakt med våre dyktige advokater for gode råd og veiledning i prosessen.

Hva er plagiat på eksamen?

God akademisk skriving innebærer mer enn bare å uttrykke sine egne ideer klart og overbevisende. Sentralt for akademisk skriving er anerkjennelse av bidragene fra andre forfattere og forskere som har påvirket dine egne synspunkter. Feil i sitater og kildehenvisninger kan føre til anklager om plagiat, et alvorlig brudd på akademisk integritet.

I korthet er plagiat tyveri av andres intellektuelle eiendom. Dette kan være ord, ideer, forskningsresultater, grafikk, statistikk, bilder, musikk eller noen annen type arbeid som ikke er ditt eget. Hvis du bruker slik informasjon uten riktig anerkjennelse, er det plagiat. Et vanlig eksempel på fusk på eksamen er at kilden til et sitat ikke oppgis. Dette anses som plagiat uansett om unnlatelsen er gjort bevisst eller ubevist. Men for at slik manglende kildehenvisning skal lede til fusk i lovens forstand må det ha et visst omfang jf. NOU 2020:3 punkt 22.3.2. 

Som student er det ekstremt viktig å sette seg godt inn i reglene for kildebruk og kildehenvisning. Det skal nemlig svært mye til for at manglende kunnskap om kildehenvisning kan begrunne at skyldkravet til fusk ikke er oppfylt i følge uttalelser fra klagenemda ved UiO. Studiestedene bruker plagieringskontrollverktøy som URKUND og Devilry for å avdekke plagiat på eksamen. Det er viktig å vite at hovedregelen i saker om plagiat er annullering av eksamen og utestengelse i inntil to semestre. Dette er alvorlige konsekvenser som enkelt kan unngås ved å anvende riktig kildehenvisning. Den sentrale klagenemden ved Universitetet i Oslo uttalte i sin årsrapport fra 2018 at en stor del av fuskesakene ved universitetet i Oslo dreide seg om plagiat. Ikke nøl med å ta kontakt med våre dyktige advokater dersom du er mistenkt for plagiat ved eksamen.

Anklaget for mobilbruk under eksamen? Slik håndterer du saken

Bruk og sitat av kilder

Det grunnleggende i kildebruk er ganske enkelt – du skal oppgi kilde til alt som ikke er din egen originale idé eller felles kunnskap. Dersom du bruker et direkte sitat bruker du anførselstegn og oppgir kilden til sitatet. Dersom du omskriver eller oppsummerer andres arbeid skal du ikke bruke anførselstegn i teksten, men likevel må du oppgi kilden. Det er veldig viktig å merke seg at omskrivning også krever riktig henvisning.

Når du bruker direkte sitater, skal de være ordrette kopier av originalteksten, og de skal være inne i anførselstegn. Indirekte sitater, eller parafraser, derimot, formidler den opprinnelige forfatterens ide, men med dine egne ord. Likevel må du huske å henvise til kilden også når du parafraserer.

Kildehenvisning

Det finnes mange forskjellige kildehenvisningssystemer (APA, MLA, Harvard, Chicago, osv.). Noen systemer referer til kildene fortløpende i teksten, mens andre bruker fotnoter i teksten. Ulike fag har ofte egne tradisjoner for hvilke systemer som gjelder for kildehenvisning. Sett deg inn i hvilket system som brukes ved ditt studiested og for ditt fag, og lær deg de spesifikke formkravene som gjelder for ditt system. Selv om disse ulike kildehenvisningssystemene har litt ulik utforming, og ulike måter å sette opp henvisningene på, har de alle det samme grunnleggende målet: å tillate leseren å finne og bekrefte kilden du bruker. Uavhengig av hvilket system du bruker, bør kildehenvisningene dine alltid inneholde grunnleggende informasjon som forfatterens navn, arbeidets tittel, og hvor og når det ble publisert.

For internettkilder, husk å inkludere nettadressen (URL) og datoen du sist aksesserte siden, det vil si lesedatoen. Internettinnhold kan endre seg over tid, og det er derfor viktig å inkludere lededato.

Til sist er det viktig å huske å ha med litteraturliste i slutten av oppgaven slik at sensor enkelt kan kontrollere kildene du har anvendt i oppgaven. Merk at det også vil være plagiat å kopiere noen andres litteraturliste uten å henvise til kilden til litteraturlisten.

Dersom du anvender ditt eget tidligere arbeid må også dette henvises til som kilde. Du kan bli tatt for selvplagiat dersom du ikke gjør dette på eksamen, noe som vil bli ansett som fusk.

Slik fungerer klagenemda i en fuskesak på eksamen

Endelig sjekk

Når du har fullført arbeidet ditt, bør du gjøre en endelig gjennomgang for å sjekke at alle kilder er korrekt sitert og referert. Husk at det å utelate kreditering kan være like alvorlig som bevisst plagiat.

Å unngå plagiat er en grunnleggende del av å være en ansvarlig og etisk student. Ved å forstå hva plagiat er, og ved å bruke kilder og kildehenvisninger korrekt, kan du sikre at arbeidet ditt holder seg innenfor de akademiske standardene. Gjør dette til en vane, og du vil bidra til en kultur av akademisk integritet og respekt for intellektuell eiendom.

Hvis du er mistenkt for plagiat på eksamen er det viktig å ta anklagene på alvor og håndtere saken på riktig måte. Ved å være godt informert om dine rettigheter og prosessen som følger, kan du bedre håndtere anklagene og sikre at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte.

Advokatbistand

Studenthjelpen.no bistår med advokatbistand i saker som omhandler fusk. Vi har vårt hovedkontor i Oslo, men består til enhver tid studenter over hele landet. Vi har lang erfaring med sakstypen, og en vurdering fra oss er alltid gratis!

Vi håper at denne veiledningen har vært nyttig for deg. Hvis du har flere spørsmål eller trenger ytterligere assistanse, nøl ikke med å ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vanlige spørsmål

Hva er konsekvensene av plagiat i eksamenssammenheng?

Ved plagiat på eksamen er hovedregelen annullering av eksamen og utestengelse i inntil to semestre.

Hvilke to hovedtyper av sitater finnes det?

Det finnes direkte og indirekte sitater, hvor direkte sitater er ordrette kopier av originalteksten markert med anførselstegn, og indirekte sitater eller parafraser formidler originalforfatterens ide i egne ord, begge krever henvisning til kilden.

Hva bør en kildehenvisning alltid inneholde?

En kildehenvisning bør alltid inneholde forfatterens navn, arbeidets tittel, og informasjon om hvor og når det ble publisert.

Kilder

NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler

Den sentrale klagenemd ved Universitetet i Oslo, Årsmelding 2018, s. 12 og 13, https://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/klagenemnda/KL%20%C3%A5rsmelding%202018.pdf=, (lest 26 juni 2023).

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss