Fusk ved arbeidskrav

En student blir beskyldt for å ha fusket ved et arbeidskrav.

Arbeidskrav kan være en prøve, innlevering, laboratorieprøve eller annet. Arbeidskrav må fremgå av studieplanen eller emnesidene til faget for at studenten skal kunne straffes for fusk eller manglende innlevering. Arbeidskrav må altså være obligatorisk, og man kan få arbeidskravet annullert og i tillegg bli utestengt om man blir tatt for fusk eller juks i forbindelse med dette.  

Hva er arbeidskrav?

Arbeidskrav er obligatoriske prøver, oppgaver, innleveringer, handlinger, laboratorieprøve eller annet som utgjør en obligatorisk del av faget arbeidskravet gjelder i. For at det skal være et reelt arbeidskrav må det være tydelig kommunisert til studentene at det gjelder arbeidskrav, og dette skal da normalt fremgå av studieplan eller emneside for faget. 

Når arbeidskrav er gjort obligatorisk innebærer dette at studentene må gjennomføre arbeidskravet for å kunne ta eksamen eller få karakter i faget. Vanligvis gis ikke tellende karakter i arbeidskrav, men man vurderes til bestått eller ikke bestått. Dersom man ikke gjennomfører kravet, gjør arbeidet mangelfullt, fusker eller jukser vil man derfor risikere å ikke få tatt eksamen eller motta karakter i faget. I tilfeller av fusk risikerer studenten i tillegg utestengelse fra studier i opptil ett år.

Hva er plagiat?

Hva er fusk eller juks ved arbeidskrav?

Fusk eller juks i forbindelse med arbeidskrav vil tilsvarende som eksamener utgjøre fusk dersom studenten bryter eksamensreglementet. Det må derfor legges til grunn at alle vanlige regler ved studieinstitusjonen gjelder såfremt det ikke foreligger noen særlige regler for akkurat dette arbeidskravet. 

Det er ganske vanlig at det gjelder midlere krav ved arbeidskrav, og det skaper tidvis utfordringer for studentene da det kan bli uklart hva som er fusk og hva som er lovlig ved gjennomføring av arbeidskravet. Et eksempel kan være at det er tillatt å samarbeide om arbeidskravene, men at arbeidskravet likevel skal være studentens eget arbeid. Her blir grensene for lovlig samarbeid og tap av selvstendighet i arbeidet vanskelig å trekke opp – selv for erfarne jurister og advokater. 

Hva kan skje om man blir tatt for fusk eller juks ved arbeidskrav?

Fusk eller juks ved arbeidskrav sammenstilles med regulær eksamen og innebærer at studenter kan utestenges ved alle landets universiteter og høyskoler i opptil ett år. I tillegg vil arbeidskravet bli annullert. Utestengelsens lengde vil bero på om studieinstitusjonen mener fusket har funnet sted forsettlig eller som følge av grov uaktsomhet. Les mer om dine rettigheter dersom du er utestengt fra studiet her.

Hva kan gjøres om en er anklaget for fusk ved arbeidskrav?

Studenten har rett til å fremlegge sin side av saken, og det er studieinstitusjonen som har bevisbyrden at fusk eller juks har funnet sted, herunder om det er skjedd forsettlig eller grovt uaktsomt. Studenter har også rett til å påklage eventuelt vedtak om annullering og utestengelse på grunn av anklage om fusk ved arbeidskrav. Les her om erstatning for urettmessig utestengelse.

Mistenkt for juks ved UiT?

Rett til gratis advokathjelp ved mistanke eller anklage om fusk ved arbeidskrav

Studenter som er mistenkt for fusk eller juks ved arbeidskrav, og som av den grunn er blitt utestengt eller risikerer å bli utestengt har krav på gratis advokathjelp i saken. Advokathjelp er gratis for studenten, men betales av studieinstitusjonen som studenten studerer ved. Advokat kan bistå på studieinstitusjonens regning fra det tidspunkt saken sendes til studieinstitusjonens lokale klagenemnd / nemnd for studentsaker. Advokaten bistår deretter i hele prosessen fra den lokale klagenemnden, til klageorganet Felles klagenemnd og ev. i tingretten dersom studenten ønsker dette. Les mer om oss her.

Kontakt oss for uforpliktende vurdering

Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp i forbindelse med sak hvor du er mistenkt for eller utestengt på grunn av fusk eller juks med arbeidskrav. Vi kan svare det på det du måtte lure på om prosessen, og hjelper deg også med saken om du ønsker det. Det koster ingenting å kontakt oss.

Les mer i våre artikler her dersom du er mistenkt for fusk

Hva er arbeidskrav?

Arbeidskrav er obligatorisk innlevering eller prøve som må gjennomføres for å få ståkarakter i faget, og som også medføre utestengelse om en student har fusket eller jukset ved gjennomføring av arbeidskravet.

Hvilke regler gjelder for arbeidskrav?

Reglene for arbeidskravet må utledes av utdanningsplan, emnesider for faget eller tilsvarende. Brudd på regler for arbeidskrav kan utgjøre fusk og lede til annullering og utestengelse. Brudd på reglene kan også medføre at studenten ikke får tatt eksamen eller motta karakter i faget.

Hva skjer om en blir funnet skyldig i fusk eller juks på arbeidskrav?

Studenter som blir funnet skyldig i fusk eller juks på et arbeidskrav må påregne annullering av arbeidskravet, samt utestengelse fra studieinstitusjoner under Universitets- og høyskoleloven i opptil ett år.

Hva kan gjøres om en er anklaget for fusk eller juks ved arbeidskrav?

Studenter har rett til å fremme sin sak, herunder krave alt fra frifinnelse til nedsatt reaksjon. Studenter har også rett på gratis advokat om saken dreier seg om utestengelse, og bør derfor kontakte advokat for kvalifisert bistand i prosessen.

Er det gratis advokathjelp i saker om fusk eller juks ved arbeidskrav?

Advokathjelp er gratis for studenter som pga. fusk eller juks ved arbeidskrav er utestengt eller risikerer å bli utestengt fra studier. Studieinstitusjonen betaler for bistandene for å sikre studentenes rettssikkerhet, mens studentene ikke betaler noe.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss