Hva er plagiat?

Plagiat er når noen bruker andres intellektuelle eiendom, som for eksempel et skriftlig arbeid, ideer, oppfinnelser etc., og presenterer dem som om de var sine egne, uten å kreditere den opprinnelige kilden. For studenter anses plagiat som fusk eller juks på flere ulike grunnlag. For studenters vedkommende har vi noen generalklausuler som i sin alminnelighet … Fortsett å lese Hva er plagiat?