Fusk ved arbeidskrav

Arbeidskrav kan være en prøve, innlevering, laboratorieprøve eller annet. Arbeidskrav må fremgå av studieplanen eller emnesidene til faget for at studenten skal...

Les mer

Mistenkt for fusk – hva nå?

Dersom du er mistenkt for fusk på Høyskole eller Universitetet risikerer du både å få eksamen annullert og utestengelse i opptil ett år. Om du er mistenkt for fusk...

Les mer

Gratis advokat i fuskesaker

Dersom du er mistenkt for fusk ved gjennomføring av eksamen, arbeidskrav eller annen tellende oppgave kan du ha rett til gratis advokatbistand. Rett til bistand har du...

Les mer
Trenger du advokatbistand?

Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  X
  Kontakt oss