Student fikk 135.000,- i erstatning for uriktig utestengelse

En student fikk erstatning for uriktig utestengelse.

En medisinstudent ved Universitetet i Oslo fikk 135.000,- i erstatning etter å ha blitt feilaktig utestengt. Erstatningen ble til som en minnelig avtale mellom Universitetet i Oslo og studenten, som pga. utestengelsen ble ett år forsinket i sin studieprogresjon.

Mistenkt for plagiat

Studentens eksamensoppgave ble kjørt gjennom plagiatprogramvaren Urkund, og fikk her utslag på 44% plagiat mot internettkilder. Studenten ble i april 2021 utestengte av den sentrale klagenemnd ved Universitetet i Oslo, og fikk dermed ikke tatt eksamen våren 2021.

Studenten påklaget vedtaket ved sin daværende advokat, advokat Rosland. Studenten og advokaten hadde funnet ut at kildene studenten var mistenkt for å plagiere var hennes egne notater lastet opp i StuDocu. StuDocu er en nettjeneste hvor studenter kan laste ned andres notater og eksamensbesvarelser mot betaling. Studenter som laster opp egne notatet eller besvarelser får tilgang til alt innhold på StuDocu i 14 dager når de laster opp sine egne notater eller besvarelser. Dette er hva studenten hadde gjort året før, og det var disse notatene Urkund fant og som den sentrale klagenemnd anså som fusk ved plagiat.

Imidlertid var det ikke pålagt å bruke kildehenvisninger når man brukte egne notater ved aktuell eksamen.

Klagesaken ble behandlet i juni 2021, og her omgjorde den sentrale klagenemnd sitt vedtak fra april samme år. Studenten ble frifunnet, og både utestengelsen og annulleringen ble opphevet. 

Hva er plagiat?

UiO betalte kr 135.000,- i erstatning

Etter omgjøringsvedtaket rettet studenten og hennes advokat erstatningskrav mot Universitet i Oslo. Studenten krevde kr 700.000,- i erstatning, herunder for tapt arbeidsinntekt, samt ekstra studielån og boutgifter. UiO var imidlertid ikke enig i verken ansvarsgrunnlaget eller tapets størrelse, og partene ble enige om kr 135.000,- i erstatning for den feilaktige utestengelsen, skriver khrono.no.

Er du mistenkt for fusk og trenger advokathjelp? Les mer om det her

Gratis advokat i fuskesaker

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss