Gratis advokat i fuskesaker

Dersom du er mistenkt for fusk ved gjennomføring av eksamen, arbeidskrav eller annen tellende oppgave kan du ha rett til gratis advokatbistand. Rett til bistand har du i kraft av Universitets- og høgskoleloven. Rett til gratis advokat gjelder i de saker hvor du risikerer utestengelse. Hvorfor det er gratis med advokat i saker om utestengelse … Fortsett å lese Gratis advokat i fuskesaker