Mistenkt for selvplagiat?

Dersom man er mistenkt for selvplagiat er man anklaget for fusk ved å gjenbruke eget tidligere arbeid under eksamen uten å oppgi det opprinnelige arbeidet som kilde....

Les mer

Hva er plagiat?

Plagiat er når noen bruker andres intellektuelle eiendom, som for eksempel et skriftlig arbeid, ideer, oppfinnelser etc., og presenterer dem som om de var sine egne,...

Les mer

Mistenkt for plagiat?

Dersom du er student og er mistenkt for plagiat så kan du risikere både annullering av eksamen og utestengelse fra studiene. Plagiat anses som fusk ved alle landets...

Les mer
Trenger du advokatbistand?

Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  X
  Kontakt oss