Støtte fra lånekassen ved fusk på eksamen

En student som lurer på om hun fortsatt får støtte fra lånekassen etter å ha blitt tatt i fusking på eksamen.

Støtte fra Lånekassen forutsetter som utgangspunkt at studenten studerer. Dersom studenten blir utestengt berører dette retten til så vel stipend som lån. I artikkelen redegjør vi for hovedtrekkene i hvordan en utestengelse berører utdanningsstøtten.

Tap av rett til lån og stipend ved avbrutt utdanning

Det fremgår av forskrift til utdanningsstøtte § 47 første ledd at man mister rett til lån og stipend fra det tidspunkt utdanningen avbrytes. 

Utdanningen anses normalt avbrutt fra den dag utestengelsen begynner. 

Avbruddstidspunktet er altså siste støtte som mottas. Dersom utdanningen har vart i minst tre måneder kan studenten likevel ha rett på noe støtte, her vises det til forskrift om utdanningsstøtte § 47 tredje og fjerde ledd som lyder;

«Dersom utdanningen har vart i minst 3 måneder, har søkeren, i det semesteret utdanningen avbrytes, rett til å beholde eller å få utbetalt

a.lån og stipend til skolepenger, dersom søkeren har betalt skolepenger som lærestedet ikke refunderer

b.lån og stipend til reiser, dersom søkeren har reist til lærestedet

c.tilleggsstipend til spesielt tilrettelagt ingeniør- og økonomiutdanning i Frankrike og Tyskland

d.rekrutteringsstipend til utvekslingsopphold i utvalgte land.

Det gjøres unntak fra kravet om 3 måneder i andre og tredje ledd hvis søkeren må avbryte utdanningen på grunn av sykdom og hvis søkeren oppfyller vilkåret i § 38 første ledd bokstav b.»

Om utestengelse

Utestengelse medfører forsinkelse i utdanningen

Av forskrift om utdanningsstøtte § 71 første ledd fremgår det at;

«En søker regnes som forsinket i utdanningen hvis søkeren ikke består en utdanning søkeren har fått lån og stipend til. Søkere som er mer enn 60 studiepoeng forsinket, har ikke rett til lån og stipend før semesteret etter at forsinkelse som overstiger 60 studiepoeng, er hentet inn.»

Dette innebærer for studenter som utestenges at utbetalt lån og støtte som det ikke levers studiepoeng for pga. utestengelsen medfører forsinkelse. Om studenten har forsinkelse fra før kan dette medføre at en ikke har rett på noe mer støtte når utestengelsesperioden er over. Les om dine rettigheter dersom du er utestengt fra studiet her.

Studentens ansvar å melde fra til Lånekassen

Det er studentens ansvar å melde fra til Lånekassen når studiesituasjonen endrer seg. Lånekassen har ulike frister avhengig av hvilken melding du som student skal gi. For avbrutt studie er Lånekassens utgangspunkt at melding skal gis med én gang. Det anbefales å sette seg grundig inn i dette og rapporterte riktig til Lånekassen, i motsatt fall kan det i værste tilfellet få betydning for retten til fremtidig utdanningsstøtte.

Mistenkt for plagiat?

Gratis advokathjelp i saker om utestengelse

Studenter som er blitt utestengt eller som risikerer å bli utestengt pga. fusk har rett på å få advokatutgiftene sine dekket av studieinstitusjonen. Som student betaler en derfor ingenting. Les mer i våre artikler her dersom du er mistenkt for fusk.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering

Vi har erfaring med saker om fusk og utestengelse. Vi vurderer hurtig hva vi kan hjelpe deg, hvordan saken din ligger an og om du har rett til gratis advokat i saken. Vi kjenner naturligvis til mange av de andre problemene utestengelse kan medføre og svarer også på dette der vi kan. Ta gjerne kontakt med oss her, eller i skjemaet nedenfor.

Les også: Kan man miste studentboligen ved utestengelse etter fusk?

Mistenkt for juks ved UiT?

Mister man rett til støtte fra lånekassen om man er utestengt?

Ingen regel helt uten unntak, men man mister som den klare regelen rett på støtte fra tidspunktet utestengelsen iverksettes. Det betyr at utbetalingene fra Lånekassen opphører forholdsvis snarlig etter at de får beskjed om at studenten er utestengt.

Kan man miste studiestøtte også etter at utestengelsen er over?

Om man allerede er forsinket i studieprogresjonen kan man på grunn av en utestengelse ende opp med å ha forsinkelse i studieprogresjonen på over 60 studiepoeng. Da har man ikke rett på studiestøtte før man har tatt igjen forsinkelsen og igjen har under 60 studiepoeng i forsinkelse.

Har man rett på gratis advokat om man er utestengt?

Du kan ha rett på gratis advokat om du er utesteng og om du risikerer å bli utestengt. Såfremt det fortsatt er klageinteresse i saken din vil studieinstitusjonen dekke utgiftene til advokat uten kostnad for studenten.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Jeg heter Kristoffer Dalvang og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har mange års erfaring innen studentsaker og bistår til en hver tid studenter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering i din sak.

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  Trenger du advokatbistand?

  Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

   Har jeg rett på fri rettshjelp?

   Hva kan dere hjelpe meg med?

   Send oss en uforpliktende e-post!

    

   X
   Kontakt oss