Mistenkt for plagiat?

Dersom du er student og er mistenkt for plagiat så kan du risikere både annullering av eksamen og utestengelse fra studiene. Plagiat anses som fusk ved alle landets Universiteter og høgskoler. Du har rett på gratis advokatbistand dersom saken din er sendt til klagenemnda, og en advokat kan hjelpe deg med å bli kvitt mistanken … Fortsett å lese Mistenkt for plagiat?