Det subjektive vilkår for fusk

Det subjektive vilkåret for fusk er det andre vilkåret som må være oppfylt for at studenter skal kunne reageres mot med annullering og/eller utestengelse ved...

Les mer

Advokatbistand ved fusk i Oslo

Dersom du studerer ved UiO eller Oslomet i Oslo og er mistenkt for fusk kan du kontakte Studenthjelpen.no for advokatbistand. Vi har lang og bred erfaring med saker om...

Les mer

Er du mistenkt for fusk ved UiO?

Om du er mistenkt for fusk ved UiO, Universitetet i Oslo, har du rett på gratis advokatbistand om du på grunn av mistanken risikerer å bli utestengt fra studiene. I...

Les mer

Mistenkt for fusk ved NTNU?

Dersom du er mistenkt for fusk ved NTNU, Norge teknisk-naturvitenskapelige universitet, kan du ha rett på gratis advokatbistand. Vi går her gjennom de viktigste...

Les mer

Rettigheter ved annullert eksamen

Dersom eksamen er annullert på bakgrunn av mistanke om fusk har du rett til å påklage og bestride vedtaket. Imidlertid har du bare rett på gratis advokat om du også...

Les mer

Student ble anklaget for fusk på eksamen

En student ved Høgskolen i Innlandet har saksøkt staten etter å ha blitt utestengt i to semestre for å ha fusket på en kontinuasjonseksamen. Studenten bestrider...

Les mer

Hva er fusk eller juks?

Fusk eller juks er handlinger som bryter med eksamensreglementet og som er egnet til å gi studenten en fordel sammenlignet med øvrige studenter. Fusk og juks kan...

Les mer
Trenger du advokatbistand?

Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  X
  Kontakt oss