Mistenkt for selvplagiat?

Dersom man er mistenkt for selvplagiat er man anklaget for fusk ved å gjenbruke eget tidligere arbeid under eksamen uten å oppgi det opprinnelige arbeidet som kilde....

Les mer

Fusk ved arbeidskrav

Arbeidskrav kan være en prøve, innlevering, laboratorieprøve eller annet. Arbeidskrav må fremgå av studieplanen eller emnesidene til faget for at studenten skal...

Les mer

Utestengelse ved mistanke om fusk

Dersom du er mistenkt for fusk kan du bli utestengt fra studier i opptil ett år. Studenter har en rekke rettigheter når de blir mistenkt for fusk. Den viktigste...

Les mer

Det objektive vilkår for fusk

Det objektive vilkår for fusk er det grunnleggende vilkåret for at en student kan sanksjoneres med annullering eller utestengelse. Det handler i korthet om studenten...

Les mer

Mistenkt for fusk på eksamen?

Er du mistenkt for fusk på eksamen? Da risikerer du så vel å få din eksamen annullert som å bli utestengt i opptil ett år. Studenter har rett på fri rettshjelp i...

Les mer

Mistenkt for plagiat?

Dersom du er student og er mistenkt for plagiat så kan du risikere både annullering av eksamen og utestengelse fra studiene. Plagiat anses som fusk ved alle landets...

Les mer

Mistenkt for ulovlig samarbeid?

Dersom du er mistenkt for ulovlig samarbeid under eksamen innebærer det at du er mistenkt for fusk. Om du er mistenkt for fusk risikerer du både at eksamen annulleres,...

Les mer
Trenger du advokatbistand?

Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  X
  Kontakt oss