Erstatning for urettmessig utestengelse

Dersom man er blitt urettmessig utestengt fra studiene og av den grunn blir forsinket ut i arbeidslivet kan man kreve erstatning for det økonomiske tapet dette har...

Les mer

Det objektive vilkår for fusk

Det objektive vilkår for fusk er det grunnleggende vilkåret for at en student kan sanksjoneres med annullering eller utestengelse. Det handler i korthet om studenten...

Les mer

Bortvisning

Er du bortvist fra studiestedet ditt? Vi forklarer hva dette innebærer og hva som kan gjøres med dette. Hva er bortvisning? Studenter kan bortvises fra hele eller...

Les mer

Skikkethetsvurdering

Universiteter og høyskoler kan utestenge studenter på bakgrunn av såkalt «skikkehetssvurdering». Slik utestengelse kan deles i to hovedkategorier, og det er...

Les mer

Om utestengelse

Utestengelse innebærer at studenten er utestengt fra studieinstitusjonen, herunder fratatt rett til å følge undervisning samt retten til å gå opp til eksamen....

Les mer
Trenger du advokatbistand?

Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  X
  Kontakt oss