Skikkethetsvurdering

Universiteter og høyskoler kan utestenge studenter på bakgrunn av såkalt «skikkehetssvurdering». Slik utestengelse kan deles i to hovedkategorier, og det er...

Les mer

Gratis advokat i fuskesaker

Dersom du er mistenkt for fusk ved gjennomføring av eksamen, arbeidskrav eller annen tellende oppgave kan du ha rett til gratis advokatbistand. Rett til bistand har du...

Les mer
Trenger du advokatbistand?

Få saken din vurdert av en advokat helt gratis!

  Har jeg rett på fri rettshjelp?

  Hva kan dere hjelpe meg med?

  Send oss en uforpliktende e-post!

   

  X
  Kontakt oss