Det objektive vilkår for fusk

Det objektive vilkår for fusk er det grunnleggende vilkåret for at en student kan sanksjoneres med annullering eller utestengelse. Det handler i korthet om studenten har overtrådt en regel for gjennomføring av eksamen, prøve e.l. som anses som fusk. Dette redegjøres for nedenfor. Innledning For at en student skal kunne få sin eksamen annullert og … Fortsett å lese Det objektive vilkår for fusk