Hva står det i Universitets- og høyskoleloven?

Universitets- og høyskoleloven, også kalt universitetsloven, regulerer studenters rettigheter og forpliktelser ved landets universiteter og høyskoler. Det kan være for eksempel rett til å ta eksamen, rett til studieplass eller rett til advokat om er mistenkt for fusk. Her gis en forenklet oversikt over de viktigste reglene i Universitets- og høgskoleloven. Hvilke studieinstitusjoner faller under … Fortsett å lese Hva står det i Universitets- og høyskoleloven?