Fusk ved arbeidskrav

Arbeidskrav kan være en prøve, innlevering, laboratorieprøve eller annet. Arbeidskrav må fremgå av studieplanen eller emnesidene til faget for at studenten skal kunne straffes for fusk eller manglende innlevering. Arbeidskrav må altså være obligatorisk, og man kan få arbeidskravet annullert og i tillegg bli utestengt om man blir tatt for fusk eller juks i forbindelse … Fortsett å lese Fusk ved arbeidskrav