Erstatning for urettmessig utestengelse

Dersom man er blitt urettmessig utestengt fra studiene og av den grunn blir forsinket ut i arbeidslivet kan man kreve erstatning for det økonomiske tapet dette har medført. Tapet vil da være tapt arbeidsinntekt mv.  Hva vil det si å være urettmessig utestengt? Om en er urettmessig utestengt innebærer dette at studenten er eller har … Fortsett å lese Erstatning for urettmessig utestengelse