Er ChatGPT eller kunstig intelligens fusk om den brukes ved eksamen?

ChatGPT, Azura AI, Google Bard med flere har i den senere tid tilgjengeliggjort Kunstig intelligens (KI) for allmenheten. Studenter som bruker slik kunstig intelligens ved utforming av eksamen eller annen tellende prøve risikerer å bli mistenkt for fusk. Vi forklarer deg hvorfor.  Er Chatgpt eller annen kunstig intelligens lovlig hjelpemiddel under eksamen? Samtlige av landets … Fortsett å lese Er ChatGPT eller kunstig intelligens fusk om den brukes ved eksamen?