Bortvisning

Er du bortvist fra studiestedet ditt? Vi forklarer hva dette innebærer og hva som kan gjøres med dette. Hva er bortvisning? Studenter kan bortvises fra hele eller deler universitetet eller høyskolen de går på dersom studenten forstyrrer undervisningen, medstudenters arbeid eller studieinstitusjonen ellers. Bortvisningen innebærer da et forbud mot å ferdes på de angitte områdene … Fortsett å lese Bortvisning